Petr Illek, Drupalista

Oznámení je součástí dlouhodobého procesu hledání vylepšení infrastruktury pro všechny Drupal vývojáře. Po přesunu kódu na GitLab se postupně otevřou nové, snažší možnosti pro spolupráci.

Minulý rok byl připraven scénář výběru "Drupal Flow" nejvhodnějšího nástroje. Byl zpracován bez ohledu na stávající možnosti/vlastnosti nejznámějších služeb. Scénář byl pak s představitely těchto služeb (GitHub, BitBucket a GitLab) probrán a u každého byly sepsány jeho klady a zápory. Výsledekem zmíněného šetření byl výběr BitBucketu, který jako jediný neměl velké překážky pro integraci.

Nicméně, tým GitLabu se obrátil přímo na Drupal Asociaci, s tím, že má zájem uvedené problémy vyřešit. Šanci dostal mj. díky tomu, že  integraci s GitLabem byla více nakloněna i Drupal komunita. GitLab navíc nabídl technickou a finanční podporu pro celý proces migrace a další podpory pro Drupal jako takový.

Celá migrace se nyní připravuje a je rozdělena na tři části:

1) Nahrazení vlastní Drupal Git infrastruktury GitLabem

Některé z nových funckí (jako třeba inline editace kódu) budou v této fázi přístupné jen maintainerům projektů. Jiné (např. lepší zobrazení kódu) budou přístupné všem.

2) Zapnutí Merge requestů, Inline editace kódu a review kódu přímo v prohlížeči

Merge requesty přinesou známý proces, a tím usnadní práci všem vývojářům. Jednoduché úpravy v kódu (překlepy atp.) bude možné opravit přímo v prostředí prohlížeče. Issues na drupal.org by měly být synchroní s těmi na GitLabu.

3) Zhodnocení dalších funkcí

Po prvních dvou fázích přijde prostor pro komunitu a její návrhy na přidávání dalších funkcí. Chceme nahradit Drupal CI pomocí GitLab CI?

Již probíhající změny v Git Remote

Ověřování heslem pro Git je zastaralé. Doporučujeme, aby všichni uživatelé začli používat ověřování klíčem SSH.

 • Byly změněny vzdálené adresy URL pro push do plných projektů:
  Pokud máte vytvořený Git remote ve formátu
  <username> @ git.drupal.org: project / <yourproject> .git
  formát by měl být změněn na:
  [email protected]: project / <yourproject> .git
 • HTTPS adresy pro plné projekty zůstavají beze změn.
 • HTTPS adresy a Git remote URL pro sandbox projekty se změnily:
  Pro Remote:
  <username> @ git.drupal.org: sandbox / <username> / <node-id> .git
  formát by měl být změněn na:
  [email protected]: sandbox / <username> - <nodeid> .git
  HTTPS url se budou měnit z:
  https://git.drupal.org/sandbox/<username>/<nodeid>.git
  na formát:
  https://git.drupal.org/sandbox/<username>-<nodeid>.git

Důležité: Pokud máte libovolné automatizované systémy, které se autentizují na Git, jako jsou CI Pipelines nebo zrcadlení repozitářů, ujistěte se, že jsou také aktualizovány.

Podrobnější informace o těchto změnách, stejně jako instrukce pro změnu Git remote nebo nastavení klíčů SSH, naleznete v těchto pokynech: https://drupal.org/gitauth

Originální článek v angličtině.

Přidat komentář

Ktorá rieka preteká Bratislavou?