Mizuxster

Michal
Bábela
Vytvořeno
28. Únor 2021
mizuxster
  • Spoluautor a administrátor elektronického projektu - Národná encyklopédia športu Slovenska www.sportency.sk
  • Moodler
  • Odborný asistent FTVŠ UK v Bratislave - Katedra edukačných a humanitných vied o športe www.fsport.uniba.sk

My articles

My tutorials